Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda  (VİOP) vergilendirme konusu kurumsal ve bireysel müşteriler için farklı dizayn edilmiştir. VİOP’ta işlem kazancı sağlayan yatırımcıların kazanç bildirme ve buna bağlı olarak da vergilendirmeyi takip etme zorunluluğu yoktur.

Yatırımcının VİOP işlem kazançları müşterisi bulunduğu kurum sorumluluğundadır ve otomatik olarak kanunen kurum tarafından kaynağında kesilir. Bu çerçevede de yatırımcı kazançlarını beyan etmek zorunda kalmaz.

Bir gün önce tahakkuk eden tüm vergiler ertesi gün seans açılmadan önceki ilk yarım saatte hesaptan kesilir. Diğer taraftan kayıplar varsa kazançlardan düşülür ve net kazancınız üzerinden vergiler ödenir.

Kaynak: GCM VİOP VİOP eğitim videosu; https://www.youtube.com/watch?v=gtXzGbTvoc0

VİOP’ta mükellefiyet çeşidine göre vergilendirme

VİOP kazançlarının vergilendirmesi tam mükellef ve dar mükellef bazında değişiklik göstermektedir. VİOP’ta elde edilen kazançların vergilendirmesi oranlarını aşağıdaki şemada izleyebiliriz.

Kaynak: http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi/vergilendirme

VİOP nema gelirlerinde vergilendirme

VİOP teminatlarından ve serbest teminatlardan elde edilen nema (faiz) kazançları beyana tabidir. Nema kazançlarında farklı olarak ticari kazanca dahil edilir. Kaynakta kesilen vergiler beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanarak gelir vergisine mahsup edilir. Elde edilen nemalar nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanmaz.

Kısa ve uzun pozisyonda vergilendirme

Vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançların vergilendirmesi anlamında uzun ve kısa pozisyon sahipleri açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

Açıkta kalan pozisyonlar için geçici vergi tahakkuku oluşur. Gerçek vergi kesintisi kazanç netleştikten sonra tahakkuk edilir.

Pozisyon tutulduğu süre içerisinde borsa rayici ile değerleme yapılarak değerleme sonucunda güncelleştirme işlemine bağlı olarak oluşacak kar/zarar ticari kazanca dahil edilir/indirilir.

Pay ve pay endeksleri haricinde vergilendirme

Pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler haricindeki sözleşmelerde elde edilen kazançlar bireysel yatırımcılar için yüzde 10 stopaj söz konusudur.

Döviz, emtia, altın, elektrik vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerde geçerli olan %10’luk stopaj sözleşmenin nakdi uzlaşma ile sonuçlandırılması veya ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması durumunda döviz, altın, emtia ve elektrik vadeli işlem sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için %10 stopaj uygulanmakta olup, ilgili kazanç ticari kazanca dahil edilir.

GVK’nın Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca aynı tür menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından elde edilen kazanç veya zararlar mahsup edilebilmektedir. Kaynakta kesilen vergiler beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanarak gelir vergisine mahsup edilir. Zararlar ticari kazançtan indirilir. Elden çıkartma sebebiyle KDV hesaplanmaz. Daha detaylı bilgi için Borsa İstanbul’un web adresini http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/viop/viop_vergi-rehberi_2013.pdf?sfvrsn=2 ziyaret edebilirsiniz.

VİOP yatırımlarından elde edilen kazançların vergilendirmesi dahil VİOP’ta işlem başarısı, bilinçli işlem stratejileri gibi birçok konuda sektörün lider kurumlarından GCM VİOP’un üstün müşteri memnuniyeti odaklı çalışan uzmanlarından yardım alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.gcmforex/viop adresini ziyaret edebilirsiniz.