VİOP’ta işlem yapmak için yatırımcıların yatırmış oldukları teminatlar takasbank tarafından değer kaybını önlemek amacı ile nemalandırılmaktadır. VİOP’ta nemalandırma sadece Türk Lirasında yapılmakla beraber döviz cinsinden yatırılan teminatlara nemalandırma yapılmaz.

VİOP hesaplarına ödenen nema oranı nedir?

VİOP’ta Nemalandırma, Takasbank Fon Yönetimi tarafından yapılır. Günün koşullarına göre en iyi gayret gösterilmesi prensibiyle nakit teminatlar nemalandırılarak hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Bununla birlikte olağanüstü koşullarda nemalandırma yapılmayabilir. 15:40’dan sonra hesaba yatırılan nakit teminatlar nemalandırılmaz.

VİOP teminatlarına yapılan nemalandırmalar vergiye tabi midir?

VİOP nakit işlem teminatlarının nemalandırılması vergiye tabidir. VİOP hesabında bulunan nakit teminattan zorunlu karşılık oranı düşüldükten sonra kalan tutarının nemalandırılmasından elde edilen brüt nema tutarlarından, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) vb. yasal maliyetler ve brüt nema tutarının %1,7’si kadar “Takasbank Teminat Takip ve Nemalandırma Ücreti” düşüldükten sonra elde edilen nema geliri, ilgili hesaba eklenmektedir.