VİOP‘ta sözleşme büyüklüğü, piyasada alım satımı yapılan finansal araçların 1 sözleşmede kaç adet paydan oluştuğunun tanımlanmasıdır. Bir adet standart sözleşme, dayanak varlığa ait 100 adet hisseyi temsil eder. Dayanak varlığın fiyatını ve miktarını etkileyecek sermaye artırımı, temettü ödemesi, birleşme ve benzeri durumlarda (özsermaye halleri), Borsa tarafından sözleşmelerde fiyat, kullanım fiyatları ve/veya çarpan değişikliği yapılması halinde, sözleşme büyüklüğü standart sözleşme büyüklüğünden farklı belirlenebilir. Bu gibi durumlarda aynı dayanak varlık üzerine, “sözleşme büyüklüğü standart” ve “sözleşme büyüklüğü standart olmayan” olmak üzere farklı sözleşmeler işlem görebilir.

Vadeli İşlem Sözleşme Büyüklükleri

Pay Senedi Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşmede 100 adet hisse bulunmaktadır.

BİST-30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmesi; Endek 1000’e bölünmüş haldedir ve bir sözleşmede 100 adet bulunmaktadır.

Dolar / Türk Lirası Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşme 1000 Dolar’dan oluşmaktadır.

Euro / Türk Lirası Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşme 1000 Euro’dan oluşmaktadır.

Gram Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşmede 1 gr altın bulunmaktadır.

Dolar/OnsAltın Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşme 31 gr altın’dan oluşmaktadır.

Euro / Dolar Vadeli İşlem Sözleşmesi; Bir sözleşme 1000 Euro’dan oluşmaktadır.