Küresel ve yerel piyasalar için FED kararları ve FOMC tutanakları birinci dereceden öneme sahip gelişmeler içindedir. Fed kararları döviz piyasalarından hisse piyasalarına altından tahvil ve bono faizlerine kadar tüm piyasa unsurlarını etkiler. Piyasalar üzerinde bu kadar etkili olan “FED nedir ve FED’in faiz artırma kararı neden önemlidir” konusunu anlatmaya çalışalım

Dünyanın en büyük üç ekonomisinden birinin Amerika olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Amerika’nın para birimi doların ise dünya üzerinden tüm para birimlerinden fazla dolaşımda olduğunu, dünya ticaretinde en çok kullanılan para birimi olduğu bilgisini de tazeledikten sonra artık FED’in ve FOMC tutanaklarının önemine tekrar geçelim. Öncelikle FED nedir ile başlayalım.

FED nedir

Dünyanın en büyük ekonomisinin para politikalarını yöneten Amerika Merkez Bankası Merkez Bankası (Federal Rezerv Sistemi) kısaltma harfleri ile FED, Amerika’nın tüm para politikalarından sorumludur.

FED, 12 Federal Rezerv bankadan oluşuyor ve FED’te şu organlar bulunuyor:

a) Yönetim Kurulu

b) 12 Federal Rezerv Bankası

c) Federal Serbest Piyasa Komitesi

d) Üye Bankalar

e) Danışma Komisyonu Organı

Ayrıca FED’i oluşturan 12 Federal Rezerv bankanın da yönetim kurulu ve başkanları ayrı ve alt komisyonları oluşturuyorlar. FED’in aldığı tüm para politikalarına da aynen uygulamakla sorumlular.

FED’in faiz artırım kararı neden önemli

Amerikan Merkez Bankası FED’ın dünya ekonomisi, piyasaları üzerindeki gücüne değindikten sonra FED’in para politikalarının ülke ekonomilerine etkilerine değinelim. FED’in küresel piyasalar üzerinde parasal genişleme yönünde aldığı kararlar küresel piyasalarda likiditenin artması, fon maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor. Fon maliyetlerinin düşmesi ise ülkelerin daha düşük faizli krediler bulabilmesi anlamını taşıyor. Daha düşük kredi ile bulunan fonlar ekonomiye düşük maliyetli fon olarak yansıyor ve büyümeyi ekonomilerin canlanmasını sağlıyor. Ülke ekonomileri canlandığında ise borsalar yükseliyor.

FED faiz artırma kararı aynı zamanda küresel fonların güçlü ve istikrarlı ülke ABD fonlarına yönelmesine destek veriyor. Bu sefer gelişmekte olan ülkeler fon bulmakta zorlanınca ülke tahvil ve bonolarının faizleri yükseliyor. Piyasalar olumsuz etkileniyor. Kısaca Fed’in faiz artırım kararı ülkeler üzerinde yıpratıcı etkiye sahip. Özetle FED’in faiz artırım kararı aldığı tabloda daha riskli fakat getirisi daha yüksek ülkelere yönelen dolar tekrar Amerika’ya dönüyor.

FED’in faiz artırım kararı ile güçlü dolar senaryosunda ise daha riskli ülkelerden fonların ABD’ye yönelmesi ile bu ülkelerin düşük maliyetle fon bulması imkansız hale geliyor ve reel sektör olumsuz etkileniyor. Bu doneler ışığında da borsalarda düşüş, tahvil, bono ve kredi faizlerinde yükseliş oluyor. Nihayetinde diğer ülke para biriminin değeri dolar karşısında zayıflıyor. Bu tablo tüm gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Türk ekonomisi de dolar bağımlılığı yüksek bir ülke olarak FED’in faiz artırımım kararından nasibini alıyor.

Dolayısı ile dünyanın en büyük merkez bankası olan FED’in faiz artırım kararı ve politikaları piyasalar üzerinde önem derecesi çok yüksek gelişmeler içindedir.